За българската транскрипция на нидерландски собствени имена


Великов, Калоян (2018) За българската транскрипция на нидерландски собствени имена На езика, за езика, чрез езика. Т 1. Сборник в чест на проф. д-р Марийка Димитрова. Авторски колектив. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 120-137.


 
  Статия
 
 Издадено
  21562
 Калоян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/