Драматургията на Бойко Илиев по повестта "Крадецът на праскови".


Димитрова, Илияна (2018) Драматургията на Бойко Илиев по повестта "Крадецът на праскови". В: Емилиян Станев - традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Нови изследвания. Ред. Н. Димитров, Ант. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова, Р. Пенчева. В. Търново, ДАР-РХ, 2018, с.144-157, 2018; ISBN 9789-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID 1287543780


 Настоящият текст коментира диалогичните връзки, които възникват между литературния текст и театралното му представяне.
  Статия
 текст, театър, драматургия на четенето


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21548
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/