ENVOLS. Livre du professeur Книга за учителя по френски език и литература за 12. клас към учебен комплект ENVOLS


Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Livre du professeur Книга за учителя по френски език и литература за 12. клас към учебен комплект ENVOLS Издателство "Просвета", София, ISBN: 978-954-01-3788-9


 Книгата за учителя следва структурата на учебника Envols за 12. клас. Всяка учебна единица започва с описание на учебните цели. Следват препоръки за работа с отделните рубрики и отговори на въпросите към различните типове упражнения: лексика, граматика, анализи на литературните откъси, превод от френски на български език и др. Книгата за учителя предоставя и допълнителна информация за литературните произведения, както и резюмета на някои творби.
  Учебник / Учебно помагало
 френски език, френска литература
 Издадено
  21547
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/