ENVOLS. Langue Littérature Culture Français classe de douzième Учебник по френски език и литература за 12. клас


Рибарова, Павлина (2018) ENVOLS. Langue Littérature Culture Français classe de douzième Учебник по френски език и литература за 12. клас Издателство "Просвета", София ISBN: 978-954-01-3790-2


 Учебникът „Envols“ за 12. клас продължава развитието на знанията и уменията по френски език, като представя едни от най-значимите автори и произведения във френската литература. Запазена е структурата на първата част. Подбрани са откъси от нови за учениците френски и френскоезични писатели, както и подходящи публицистични текстове. Съставени са разнообразни упражнения за устно и писмено изразяване. Преговарят се и се уточняват литературни знания. Учебникът е съставен от 10 учебни единици. В приложения са описани накратко литературните течения през вековете, биографиите на писателите и литературните термини.
  Учебник / Учебно помагало
 френски език, френска литература
 Издадено
  21545
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/