Превод на текст, съдържащ програмен код


Стефанов, Стефан (2017) Превод на текст, съдържащ програмен код STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, VOL. 36/2 – 2017


 Настоящият текст обсъжда засилващата се тенденция изходният текст в преводачески проекти от най-различно естество и жанрова принадлежност да съдържа програмен код и предизвикателството, което това поставя пред преводача. Разглеждат се примери от практиката, като се отделя преводимото от непреводимото съдържание – променливи от популярни програмни езици и специфични за клиента възложител контейнери – като се подчертава важността на запазване изпълнимостта на кода. Приведени са и примери от конвенционални файлови типове, използвани в локализацията на софтуер и уеб сайтове.
  Статия
  превод, програмен код, променливи, контейнери, непреводимо съдържание, локализация
 Издадено
  21543
 Стефан Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/