Българската литература между “съня “ и “безсънието”.


Димитров, Николай (1995) Българската литература между “съня “ и “безсънието”. В: Език и литература, 1995, с. 49-61, № 5-6. ISSN 0324-1270 (Print), COBISS.BG-ID 1119634660


 Статията изследва историкопоетическото проектиране на мотива „сън - безсъние“ в българския модернизъм от началото на века.
  Статия
 сън, безсъние, Яворов, Пенчо Славейков


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  21542
 Николай Димитров

2. Димитър Кръстев. „Царици на нощта“ - реактивиране на смисъла. В: Яворов. Съвременни интерпретации. В. търново, Слово, 2002, ISBN 954 439 718-3, с. 315

1. Клео Протохристова. Визуалните проекции на патоса (Образи на виждането и познанието в поезията на Яворов) В : Сб. „120 години Пейо Яворов, С., Международна фондация „Европейски форум“, 1998, ISBN 954-90778-1-0, с. 200, COBISS.BG-ID 1036131812

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/