Българската литература между “съня “ и “безсънието”=


Димитров, Николай (1995) Българската литература между “съня “ и “безсънието”= Език и литература, 1995, ISSN 0324-1270, № 5-6, с. 49-61


 Статията изследва историкопоетическото проектиране на мотива „сън - безсъние“ в българския модернизъм от началото на века.
  Статия
 сън, безсъние, Яворов, Пенчо Славейков


Хуманитарни науки

Humanities

 
  21542
 Николай Димитров

1. Клео Протохристова. Визуалните проекции на патоса (Образи на виждането и познанието в поезията на Яворов) В : Сб. „120 години Пейо Яворов, С., 1998, ISBN 954-90778-1-0, с. 200.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/