Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност


Димитров, Иван (2018) Филип Рот: пророкът на грозната истина във време на лицемерие и политическа коректност


 В течение на дългата си кариера, която обхваща повече от пет десетилетия, Филип Рот издава над тридесет романа и няколко сборника с литературна критика. Критикувано и възхвалявано, творчеството на Рот може да бъде квалифицирано като всичко друго, но не и като безинтересно. От първата си публикувана книга,(Goodbye, Columbus and five short stories) (Сбогом, Колумб и пет кратки разказа) (1959), Рот привлича вниманието на критиката и обществеността. Може би прилагателното, което най-добре описва творчеството на Рот, е „проблематично”. Причините, поради които почти всеки негов роман предизвиква смут в редиците на литературните критици, са две. Първата е авторовата безкомпромисна позиция по отношение на истината. Това е единственият компромис, който Филип Рот прави спрямо морала. Всъщност Рот подлага на критика традиционния морал, като разкрива неговата изкуствено-създадена същност. Втората причина е, че авторовата позиция на изповядване на „евангелието на истината” генерира силна опозиция в лицето на социалноутвърдения традиционен морал. Напрежението между обществените очаквания да се съобразява със социално-установената парадигма и авторовата иконоборческа войнственост към лицемерието е отличителна черта на всички негови творби.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Под печат
  21531
 Иван Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/