Данута Опацка-Валасек. Нишката на живота, тъканта на поезията


Григорова, Маргрета (2018) Данута Опацка-Валасек. Нишката на живота, тъканта на поезията Литературен вестник, бр. 27, с.28-29, ISSN 1310 – 9561


 
  Превод
 Збигнев Херберт, "Тъкан", интерпретация


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21527
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/