Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов - Електронно списание LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212), 8 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/ivan-peichev-boris-hristov.htm


Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов - Електронно списание LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212), 8 с. Online ISSN 1312-2282 https://liternet.bg/publish/savasilev/ivan-peichev-boris-hristov.htm Електронно сп. LiterNet, 28.07.2017, № 7 (212).


 Статията е посветена на поезията на Иван Пейчев, но в детайли проследява диалога между стихотворението "Нощи" на Ив. Пейчев и стихотворението "Плаващ ресторант" на Борис Христов в контекста на идеята за специфичната апокалиптична устроеност/отвореност на двама поети от различни поколения.
  Статия
 смърт, взрив, апокалипсис, земя, вселена, нищо
 Издадено
  21526
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/