Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища"


Василев, Сава (2017) Апокалиптични видения в стихотворенията „Нощи“ на Иван Пейчев и „Плаващ ресторант“ на Борис Христов // "Отидоха си моите пристанища" Лит. вестник (София), № 25, 5-11 юли 2017.


 Статията е посветена на поезията на Иван Пейчев, но в детайли проследява диалога между стихотворението "Нощи" на Ив. Пейчев и стихотворението "Плаващ ресторант" на Борис Христов в контекста на идеята за специфичната апокалиптична устроеност/отвореност на двама поети от различни поколения.
  Статия
 смърт, взрив, апокалипсис, земя, вселена, нищо
 Издадено
  21524
 Сава Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/