Владислав Панас. Тайната на седмия ангел


Григорова, Маргрета (2018) Владислав Панас. Тайната на седмия ангел Литературен вестник, бр.27, с.32-33, ISSN 1310 – 9561


 
  Превод
 Херберт, Седмият ангел, интерпретация
 Издадено
  21519
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/