Збигнев Херберт и даровете на Хермес


Григорова, Маргрета (2018) Збигнев Херберт и даровете на Хермес Литературен вестник, брой 27/11-17 юли, ISSN 1310 – 9561


 Статията е редакторско въведение в полонистичния брой на Литературен вестник, посветен на Херберт. Съдържа оценки на световно изветни автори за Херберт, коментар на най-важните теми в творчеството на Херберт, на пътуванията му, посочване на българските изания и преводачи.
  Статия
 Збигнев Херберт, полска поезия, рецепция
 Издадено
  21511
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/