Нови форми при организирането на конферанса в обучението по изобразително изкуство І - ІV клас.


Маринов, Венцислав (1990) Нови форми при организирането на конферанса в обучението по изобразително изкуство І - ІV клас. гр. Русе


 Разгледани са видове конферанс, според водещото участие на ученици, учител, допълнителни творби.
  
 конферанс, начално образование
 
  2151
 Венцислав Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/