“Air as a Broken Mirror. Beginnings and Ends in Salman Rushdie’s Novel The Satanic Verses.” Срещи с погледа на Запада: сравнения, рецепции, преводи: юбилеен сборник в чест на проф. дфн Татяна Стойчева. ред. Мухарска, Ралица Емилова, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. ISBN 978-954-07-4409-4. COBISS.BG-ID-1285651940. Print.


Цонева, Петя (2018) “Air as a Broken Mirror. Beginnings and Ends in Salman Rushdie’s Novel The Satanic Verses.” Срещи с погледа на Запада: сравнения, рецепции, преводи: юбилеен сборник в чест на проф. дфн Татяна Стойчева. ред. Мухарска, Ралица Емилова, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. ISBN 978-954-07-4409-4. COBISS.BG-ID-1285651940. Print. Sofia University Press “St Kliment Ohridski”


 
  Статия
 
 Издадено
  21500
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/