Air as Broken Mirror in Salman Rushdie's Fiction


Цонева, Петя (2018) Air as Broken Mirror in Salman Rushdie's Fiction Meeting Western Eyes:Comparisons, Receptions, Translations. Essays in Honour of Tatyana Stoicheva, Sofia University Press


 
  Статия
 
 Издадено
  21500
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/