Конакчиева, П. Приоритети на предучилищните педагози за развитие на емоционална интелигентност в детството. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.


Караиванова, Петя (2018) Конакчиева, П. Приоритети на предучилищните педагози за развитие на емоционална интелигентност в детството. – В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283. В сб. Дни на науката 2017 Велико Търново, с. 192 – 204, Фабер, 2018. ISSN 1314-2283.


 В разработката се представят и анализират резултати от проучване на приоритетите на предучилищните педагози, свързани с формиране на емоционална интелигентност в детството. Разкриват се съдържателните аспекти на визията на съвременния учител за емоционално-социалното развитие на детето и инструменталният ресурс на обучението по Околен свят за насърчаване на прояви на детската емоционална интелигентност. Установява се компетентността на педагозите за позитивна подкрепа на емоционално-социалното развитие на детето. Извеждат се актуални проблемни полета за педагогическо експериментиране.
  Доклад
 Ключови думи: емоционална интелигентност, педагогическа компетентност, педагогическо проектиране
 Издадено
  21494
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/