“Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед ”


Петков, Павел (2018) “Европейски образи на Китай до края на деветнадесети век: общ преглед ” „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2018, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 16-23, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2018 г. ISSN: 0861-7902


 
  Статия
 Китай, образи, Европа, имагология, репрезентации
 Издадено
  21491
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/