“Representations of China in Western Travel Accounts During the Nineteenth Century”


Петков, Павел (2018) “Representations of China in Western Travel Accounts During the Nineteenth Century” „Дипломатически, икономически и културни отношения между китай и страните от централна и източна Европа”., ред. Проф. Дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, доц. д-р Искра Мандова, стр. 290-304, издателство „Фабер”, 2018 г. ISBN: 978-619-00-0745-6


 
  Доклад
 China, representation, imagology, travelogues
 Издадено
  21490
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/