“The portrayal of totalitarian unfreedom throuth identity confusion in Tom Stoppard’s play Professional Foul”


Петков, Павел (2017) “The portrayal of totalitarian unfreedom throuth identity confusion in Tom Stoppard’s play Professional Foul” “Freedom Yesterday, Freedom Today, Freedom Tomorrow – Is It at the Tip of the Spear?”, ред. Теодора Евтимова, Силва Василева, Кети Илиева, Пламен Калинов, Симона Петрова, стр. 369-381. Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, Русе, 2017 г. ISBN: 978-619-7404-01-2


 
  Статия
 identity, totalitarianism, Stoppard, drama
 Издадено
  21489
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/