„Между пресъздаването и създаването: Дилемата на пишещия пътешественик”


Петков, Павел (2017) „Между пресъздаването и създаването: Дилемата на пишещия пътешественик” Fowler, Forsdick, Kostova /eds/. Travel and Ethics: Theory and Practice. New York: Routlege, 2014. В „Проглас”, издание на Филологическия факултет при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” 1/2017, ред. проф. Николина Бурнева, проф. Елена Налбантова, проф. Илиана Павлова, доц. Владислав Маринов, доц. Даниела Константинова и др., стр. 163-165, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017 г. ISSN: 0861-7902


 
  Рецензия
 пътеписи, имагология, пресъздавене, конструиране
 Издадено
  21487
 Павел Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/