Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева. - В: Чуждоезиково обучение, 2018, 3, с. 321-326. Print ISSN 0205–1834


Сабоурин-Дренска, Владимир (2018) Градината с дървото, което се разклонява: "Вавилонски отклонения" на Ирена Кръстева. - В: Чуждоезиково обучение, 2018, 3, с. 321-326. Print ISSN 0205–1834 сп. "Чуждоезиково обучение"


 След откъсването на плода от дървото на познанието, отрязващо с огнен меч от дървото на живота, мегастроежът във Вавилонското равнище повтаря сцената на първичната трансгресия, потенцирайки я като вкусване от дървото на превода
  Рецензия
 транслатология, теория на превода, Ирена Кръстева
 Издадено
  21482
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/