Soziokulturelle Aspekte und kulturelle Realien in deutschen und bulgarischen Märchen.Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018,стр. 246-260. ISBN: 978-619-233-023-1


Иванова, Милена (2018) Soziokulturelle Aspekte und kulturelle Realien in deutschen und bulgarischen Märchen.Годишник на департамент „Романистика и Германистика“ т. 4, 2018,стр. 246-260. ISBN: 978-619-233-023-1 https://flc.nbu.bg/bg/publikacii/godishnik-na-departament-romanistika-i-germanistika-t-4-2018-isbn-978-619-233-023-1-online


 
  Статия
 




 Издадено
  21481
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/