ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/


Румпос, Димитриос (2019) ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προϊστορικά χρόνια - Βυζάντιο) История и култура на Гърция /От древността до Византия/ Велико Търново: Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков", 2019 (cd формат), с. 191. ISBN 978-619-7173-22-2. COBISS.BG-ID 1289565412


 
  Учебник / Учебно помагало
 Ιστορία, πολιτισμός, Αρχαιότητα, Κλασική εποχή, Ελληνιστική περίοδος, Βυζάντιο, Ελλάδα.
 Издадено
  21477
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/