Ненормативна субституция на веларните съгласни [k, g, ŋ] и [к, г, х] в устната практика на френския и българския език


Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на веларните съгласни [k, g, ŋ] и [к, г, х] в устната практика на френския и българския език В. Търново


 Статията анализира причините за ненормативната субституция на веларните съгласни [k, g, ŋ] и [к, г, х] в устната практика на френския и българския език
  Статия
 ненормативна субституция, веларни съгласни [k, g, ŋ], [к, г, х], устна практика, френски език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Под печат
  21468
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/