Невероятните разкази за един съвременен българин: между анекдота и фейлетона


Галунова, Калина (2017) Невероятните разкази за един съвременен българин: между анекдота и фейлетона Електронно списание LiterNet, 05.11.2017, № 11 (216)


 Критиката обикновено и с основание разделя разказите за Бай Ганьо на две части. Именно обединяването в едно тяло на "европейските" и "българските" разкази, както и общото име на героя им, е една от основните причини за проблемната рецепция на творбата. Това обединяване кара читатели и критици да търсят взаимовръзка между образа на героя от първата част и този от втората, т.е. да "четат" първия и чрез втория. Така амбивалентността на оценката на първия се решава в полза на негативната характеристика, която преобладава в оценката на втория. Доколко е оправдан обаче един такъв прочит на героя? Според мен основания за такъв прочит няма и героят от втората част е по-скоро едно от многото "дописвания" на героя от от първата част. Бай Ганьо в Европа е един анекдотичен герой, плод на колективна обработка на образа както преди написването на творбата, така и след това. Бай Ганьо в родината е вече фейлетонен герой, плод на гражданското и литературно съзнание на автора. Като цяло той не е способен на фолклорно пораждане.
  Статия
 Алеко Константинов, Бай Ганьо, анекдотични разкази, фейлетонни разкази, фолклорно пораждане
 Издадено
  21467
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/