Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия.- В: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФМИ: Общ. комуникации и информ. науки. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5 - 128: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 [научно реферирано и реценз. издание в нац. библиогр. бази данни].


Георгиев, Лъчезар (2018) Съвременната португалска книга и нейната издателска рефлексия в България: Двустранни комуникации, книги, преводни заглавия.- В: Трудове на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ФМИ: Общ. комуникации и информ. науки. Т. 9, 2017. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018, с. 5 - 128: резюме на англ. ез.: с ил. ISSN 2367-8135 [научно реферирано и реценз. издание в нац. библиогр. бази данни]. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". В: Т р у д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий: Факултет "Математика и информатика": Обществени комуникации и информационни науки. Том 9, с. 5-128. ISSN 2367-8135


 Пространна студия, изследваща процесите в съвременната португалска литература и книгоиздаване. Проследяват се съвременни поредици и автори, преведени и издадени у нас, сред които Акилину Рибейру, Мануел Тейшейра Гомиш, Жозе Родригеш душ Сантош, Жуау Мира Гомеш, Камилу Кащелу Бранку, Жуау Агиар, Жузе Мануел Мендеш, Жузе Жорж Летрия,Луиш Гонзага Ферейра, Жузе Ирману Сарайва, Жузе Сарамагу и др., с анализ върху творчеството им и характеристика на изданията и поредиците.
  Студия
 книги, автори, португалски писатели, книгоиздателски процес, издания.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21465
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/