Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език.


Кирилова, Веска (2018) Случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език. Годишник на департамент "Романистика и германистика", 2018, т. 4, c. 15-31, Online ISВN 978-619-233-023-1 Идентификационен номер: 21463


 Статията изследва по-често срещаните случаи на ненормативна субституция на френските полусъгласни [j, ɥ, w] и на българската съгласна [й] в устната практика на френския и българския език, като се търсят причините за протичащия процес.
  Статия
  ненормативна субституция, полусъгласни [j, ɥ, w], съгласна [й], устна практика, френски eзик, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21463
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/