Ненормативна субституция на затворената гласна [u]/[у] в устната практика на френския и в българския език


Кирилова, Веска (2017) Ненормативна субституция на затворената гласна [u]/[у] в устната практика на френския и в българския език -В: Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 313-322, ISBN 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID 1282153188


 Статията разглежда случаи на ненормативна субституция на затворената гласна [u]/[у] в устната практика на френския и българския език.
  Статия
 ненормативна субституция, затворената гласна [u]/[у], устна практика, френския и българския език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21462
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/