Ненормативна консонантна субституция на звук по признака звучност/беззвучност в устната реч на френския и българския език


Кирилова, Веска (2017) Ненормативна консонантна субституция на звук по признака звучност/беззвучност в устната реч на френския и българския език - В: Нено Неделчев в науката за Българите, сб. в чест на проф. д-р Нено Неделчев по случай неговата 70-годишнина, В. Търново: Изд. „Ивис“, 2017, с. 300-313, ISBN 978-619-205-070-2. COBISS.BG-ID 1282153188


 Статията се спира на някои случаи на ненормативна консонантна субституция на звук по признака звучност/беззвучност в устната реч на френския и българския език,
  Статия
 ненормативна субституция по признака звучност/беззвучност, устна реч, френски и български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21461
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/