Римният пренос в стихотворния превод от руски на български език - употреби и злоупотреби


Шопова-Христова, Мариана (2017) Римният пренос в стихотворния превод от руски на български език - употреби и злоупотреби Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol. 36/2, с. 95-106. ISSN: 2534-918X


 
  Доклад
  стихотворен превод, рими, римен пренос, руска поезия
 Издадено
  21460
 Мариана Шопова-Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/