Наративни модели в сериала "Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров


Няголова, Наталия (2018) Наративни модели в сериала "Анна Каренина. История Вронского" на Карен Шахназаров Арнаудов сборник, т. 10, Научен център по фолклор, литература и лингвистика "Св. Димитър Басарабовски", Русе: Лени Ан, с. 353 - 363, ISBN 978-619-7058-64-2 COBISS.BG-ID 1286761700


 
  Статия
 
 Издадено
  21458
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/