Управление на иновационните процеси в индустрията (на примера на предприятията за подемно-транспортна техника)


Иванова, Мария (2016) Управление на иновационните процеси в индустрията (на примера на предприятията за подемно-транспортна техника)


 
  Дисертация
 
 
  21449
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/