Владимир Зарев. Литературна анкета


Димитров, Николай (2017) Владимир Зарев. Литературна анкета Пловдив, Изд. къща Хермес, 2017, 287 с., ISBN 978-954-26-1728-0, COBISS.BG-ID 1283551460


 Книгата представлява литературна анкета с писателя Владимир Зарев
  Книга
 анкета, Владимир Зарев


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21446
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/