Визии за целостта в поезията на Иван Методиев


Димитров, Николай (2018) Визии за целостта в поезията на Иван Методиев В: Книга за Иван Методиев. Проекти за свят. Ред. Ал. Антонова, М. Димитрова, С., Институт за литература – БАН, 2018, с. 49-65, ISBN 978-619-7372-07-6, COBISS.BG-ID 1284760292


 Статията се спира на проблема за целостта като битийнаи естетическа категория в поезията на Иван Методиев
  Статия
 цялост, Иван Методиев, монада, битие


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  21443
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/