За очите на мъжа и на жената в творчеството на Емилиян Станев


Димитров, Николай (2018) За очите на мъжа и на жената в творчеството на Емилиян Станев В: Емилиян Станев. Традиция и модерност. 110 години от рождението на писателя. Ред. Н. Димитров, Ант. Велкова-Гайдаржиева, М. Ангелова, Р. Пенчева, В. Търново, ДАР-РХ, 2018, с. 219-231, ISBN 978-954-9489-60-6, COBISS.BG-ID 1287543780


 СТатията се спира на екзистенциалния проблем за гледането като познание през очите на двата пола.
  Статия
 очите, Емилиян Станев, поглед, екзистенциален


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21442
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/