Проф. д-р Лъчезар Георгиев. БИБЛИОГРАФИЯ / съставители Стела Георгиева и Магдалина Миланова; библиографски редактор Даниела Върбанова. // В: Т ру д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Факултет Математика и информатика: Общ. комуникации и инф. науки. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 324 с. : с ил. : аbstract: предговор и на англ. ез.ISSN 2367-8135


Георгиев, Лъчезар (2017) Проф. д-р Лъчезар Георгиев. БИБЛИОГРАФИЯ / съставители Стела Георгиева и Магдалина Миланова; библиографски редактор Даниела Върбанова. // В: Т ру д о в е на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий": Факултет Математика и информатика: Общ. комуникации и инф. науки. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017. - 324 с. : с ил. : аbstract: предговор и на англ. ез.ISSN 2367-8135 В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Цялостно допълнено издание на библиографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев с пространни списъци на цитиранията върху публикациите му до май 2017 г. В 4. раздел са представени книгите, публикувани в световните библиотеки /Европа, САЩ, Канада и пр./.
  Книга
 книгоиздаване, диверсификация, издателски бизнес, издателски мениджмънт, книги, печатни комуникации, автор, библиография, научни трудове


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21441
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/