Политическото като бит в поезията на П. Р. Славейков от в. „Остен“


Димитров, Николай (2017) Политическото като бит в поезията на П. Р. Славейков от в. „Остен“ В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014 – 2017 г. Трявна, 2017, стр. 150-155. ISBN 978-619-00-0676-3, COBISS.BG-ID 1284763364


 Статията разглежда проблема за политическото като бит
  Доклад
 политика, бит, П. Р. Славейков


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21440
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/