Петко Р. Славейков в спомените на съвременница (Аспекти на психографията)


Димитров, Николай (2017) Петко Р. Славейков в спомените на съвременница (Аспекти на психографията) В: Сборник с материали от конференции по време на Славейкови празници 2014 – 2017 г. Трявна, 2017, стр. 49-58. ISBN 978-619-00-0676-3, COBISS.BG-ID 1284763364


 Статията представлява опит за психографски портрет на възрожденеца Петко Славейков, позовавайки се на спомените на неговите съвременници
  Доклад
 Петко Славейков, психография, спомени на съвременници


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21439
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/