Три модела на женската красота в началото на българския модернизъм („Черните очи“ на К. Христов, „Фрина“ на П. Славейков, „Аз искам да те помня все така“ на Д. Дебелянов).


Димитров, Николай (2017) Три модела на женската красота в началото на българския модернизъм („Черните очи“ на К. Христов, „Фрина“ на П. Славейков, „Аз искам да те помня все така“ на Д. Дебелянов). В: Красотата в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 89-103, ISBN 978-619-208-100-3, COBISS.BG-ID 1280447460


 Статията разглежда проблема за красотата като естетическа категория в различните етапи на българския модернизъм от началото ан 20-ти век
  Статия
 женска красота, еротично, меланхолия, Д. Дебеляно, К. Христов, Пенчо Славейков


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21436
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/