Критични и некритични данни в e-city мрежи


Шипковенски, Георги (2014) Критични и некритични данни в e-city мрежи Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕГИОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Сборник статей, Белово, Россия, 18-19 декември 2014 г., стр. 83-88., ISBN 978-619-208-011-2


 Развитието на електрониката, мултимедийните технологии, мрежовите услуги и преносимите устройства, чертаят границите на нови градове с иновативна по своята структура безжична преносна среда. Възможностите на подобни комуникационни структури покриват почти цялата територия на населеното място и предлагат както традиционен Интернет достъп, така и неосъществими до момента мрежови услуги. Управлението на градската среда с подобна мрежа е обект на множество научни изследвания обединени под общата визия за високо-интелигентни градове на бъдещето(Smart City) или електронни градове (e-City).
  Доклад
 e-city,mesh,topology


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  21435
 Георги Шипковенски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/