Тетрадка №2 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-05-5


Минчева, Иванка (2017) Тетрадка №2 по математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 40 с. ISBN 978-619-7412-05-5 София: издателство Питагор


 Учебната тетрадка е част от задължителната учебна документация по математика за втори клас. Може да се използва от ученици и учители в урочни и извънурочни дейности.
  Учебник / Учебно помагало
 математика, учебна тетрадка, втори клас


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21428
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/