Математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 128 с. ISBN 978-619-7412-03-1


Минчева, Иванка (2017) Математика за втори клас. София: Питагор, 2017, 128 с. ISBN 978-619-7412-03-1 София: издателство Питагор


 Учебникът е предназначен за ученици от втори клас и е методическо пособие за начални учители, които преподават математика
  Учебник / Учебно помагало
 учебник, математика, втори клас


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21425
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/