Няголова М. (2018) Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на академик Михаил Арнаудов. Арнаудов сборник 10. Редакционна колегия и съставители: Я. Пометкова, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Ц. Харакчийска. Русе: Издателство «ЛЕНИ – АН», С. 55 – 65.


Няголова, Марияна (2018) Няголова М. (2018) Психологията на литературното и научното творчество в трудовете на академик Михаил Арнаудов. Арнаудов сборник 10. Редакционна колегия и съставители: Я. Пометкова, В. Донева, М. Душкова, Е. Недкова, Н. Бенин, Н. Ненов, Ц. Харакчийска. Русе: Издателство «ЛЕНИ – АН», С. 55 – 65. Русе


 
  Статия
 
 Издадено
  21420
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/