The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947)


Палангурски, Милко (2018) The Universal Suffrage in Bulgaria (1879-1947) Proceedings of an International Conference: Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy; “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, 2018,FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, ISBN 978-88-85813-05-2,,рр. 43-49


 Развитието на всеобщото избирателно право в страата.
  Статия
 Конституция, права, избирателни свободи.
 Издадено
  21419
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/