Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката.


Палангурски, Милко (2018) Иван Пеев Плачков - един възможен път към политиката. Годишник на Историческия факултет на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Година I (XXXIII), 2018, УИ "Св.Св. Кирил и Методий", c.713-727. ISSN 2603-3534


 Преминаването на един от най-добрите журналисти, учени и общественици в политическата система.
  Студия
 политическа кариера, образование, избори, журналистика
 Издадено
  21418
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/