Категорията Персонална репрезентация в английската и българската нелична глаголна система - типологическа съпоставка, сп. "Проглас" 1, 2015, стр. 146-157 ISSN 0861 - 7902


Пенакова, Гинка (2015) Категорията Персонална репрезентация в английската и българската нелична глаголна система - типологическа съпоставка, сп. "Проглас" 1, 2015, стр. 146-157 ISSN 0861 - 7902 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  21417
 Гинка Пенакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/