Заучаване на мотивация за учене в Детската градина


Кръстев, Александър (2018) Заучаване на мотивация за учене в Детската градина Списание: Предучилищно§Училищно образование


 Прилагане на експериментална тренингова програма в детската градина. Програмата цели да създаде позитивна и подкрепяща среда в условията на групата, която да е предпоставка за позитивни преживявания, свързани с ученето.
  Статия
 Ранно развитие, общуване, учене, мотивация, съзнателно, несъзнателно.
 Издадено
  21416
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/