Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво.


Димитров, Слави (2018) Плановите документи като инструмент за управление на туризма на регионално ниво. Сб. от Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, Варна, Ред. Св. Ракаджийска, Варна: Наука и икономика, 2018, с. 128-139. ISBN 978-954-21-0973-0


 Туризмът се разглежда като един от приоритетите в стратегическите документи на Община Антоново.
  Доклад
 Планови документи, Общински план за развитие, Туризъм


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  21414
 Слави Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/