"Българската анонимна хроника" за смъртта на синовете на цар Иван Александър.


Младенов, Момчил (2018) "Българската анонимна хроника" за смъртта на синовете на цар Иван Александър. Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, І (ХХХІІІ), 2017, Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Отг. Ред. Пламен Павлов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 263-274 ISSN 2603-3534.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  21412
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/