За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика


Коева, Силвия (2018) За манипулативното медийно въздействие при отразяването на свади заради силна музика Музика у култури срба и бугара/ Музиката в културата на сърби и българи. Гордана Ђигић. Ниш: Филозофски факултет, 2018, №14, с. 81-90, ISBN 978-86-7379-474-7. COBISS.SR-ID 264006156.


 Наблюденията в статията са насочени към манипулацията с конкретна тема в българското информационно интернет пространство – новините за свади (понякога прерастващи в обществени скандали), провокирани от слушането на твърде силна музика. Езиковият материал е ексцерпиран от информационни интернет сайтове, които са най-често посещавани от българите, следователно се ползват с най-голямо доверие сред тях и манипулативните внушения се прокарват по-безпрепятствено.
  Статия
 манипулативно въздействие, манипулация в медиите – механизми, тактики и средства, силна музика, конфликти
 Издадено
  21406
 Силвия Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/