ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS / - Serdica Math. J. 43 (2017) [Инд./Реф. в: zbMATH]


Христов, Любомир (2018) ON THE CONVERGENCE OF THE METROPOLIS-HASTINGS MARKOV CHAINS / - Serdica Math. J. 43 (2017) [Инд./Реф. в: zbMATH]


 
  Статия
 
 Издадено
  21395
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/